Kurs prowadzącego strzelanie, kurs sędziowski

W dniach 13-14 /04/2019 Klub Strzelecki GROT  Puck ul. Lipowa 3 c organizuje kurs prowadzącego strzelanie oraz sędziego klasy trzeciej.
W kursie prowadzącego strzelanie mogą uczestniczyć osoby, które: ukończyły 21 lat, posiadają patent i licencję.

Kandydaci na kurs sędziowski muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Kolegium Sędziów PZSS  par. 11
Koszt kursu : udział w jednym kursie  200 zł, w dwóch 300 zł + opłata za wydanie licencji po 50 zł
Zgłoszenia email:  klubgrot@wp.pl
Należy podać:: prowadzący strzelanie:    imię, nazwisko, nr patentu , licencji , klub , e-mail , nr telefonu

Kurs sędziego:  imię , nazwisko , wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego kl. III ,
( należy  przynieść zdjęcie legitymacyjne)
https://www.pzss.org.pl/sedziowie/licencje-sedziowskie

Wpłata zaliczki w kwocie 50 zł na konto: Klub Strzelecki GROT
51 8348 0003 0000 0000 0882 0001

kontakt: tel 601 633 473,  601 633 472