Kurs sędziowski oraz prowadzącego strzelanie – UWAGA ZMIANA TERMINU !!!

Klub Strzelecki GROT organizuje w dniach 29-30.10.2016 r. następujące kursy:

1. Kurs sędziego klasy III,
2. kurs podwyższający klasę sędziowską,
3. kurs przedłużający licencję sędziowską,
4. kurs dla prowadzących strzelanie.

Opłata za 1 kurs wynosi 250 zł, w przypadku udziału w dwóch lub więcej kursach opłata za każdy 200 zł.
Zgłoszenia na kursy na adres: klubgrot@wp.pl do dnia 22.10.2016 r.

W zgłoszeniu należy podać: PESEL, nazwisko i imię, adres zamieszkania, dodatkowo dla prowadzących strzelenie nr patentu i licencji, a dla przedłużających licencję sędziowską nr licencji sędziowskiej, klasa i data wydania licencji.

Zaliczkę w kwocie 50 zł należy wpłacić na konto:

KLUB GROT w PUCKU

Bank Spółdzielczy w Pucku: 51 83480003 0000 0000 0882 0001